درباره

این مجموعه متشکل شده از سه فاز ودر آن انواع گل و گیاه آپارتمانی و باغچه ای و غیره عرضه می گردد و همچین انواع ملزومات گل و گیاه موجود است.